Frankfurtská škola

Frankfurtská škola

„Pro neomarxisty nestojí žádná věc výše, než zničení rodiny, kterou pohrdají jako diktaturou a inkubátorem sexismu a sociální nespravedlnosti. Frankfurtská škola vyvinula ideologií kulturního marxismu, jejímž cílem je rozdrtit všechny zdroje soudržnosti v Západní společnosti: náboženství, rodinu, národ, rasu a kulturu. Základní postulát zastávaný Frankfurtskou školou staví na premise, že pozitivní postoje Evropanů vůči vlastní církvi, rodině, komunitě, národu a rase znamená negativní postoj vůči lidem jiných náboženství, společností, národů a ras. Pokud v této ideologické konstrukci dosadíme místo Evropanů příslušníky jiných ras a kultur, tak tato premisa samozřejmě neplatí.“ Ing. Pavel Fendek, autor knih Soumrak evropské civilizace a Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

Zdroj:
https://www.svobodny-svet.cz/3272/co-to-je-neomarxismus.html

Knihy:
https://www.databazeknih.cz/knihy/evropa-ve-smrtelnem-sevreni-multikulturalismu-a-islamu-372656
https://www.databazeknih.cz/knihy/sumrak-europskej-civilizacie-barbari-sa-zmocnuju-europy-440226

Další prameny:
http://medkult.upmedia.cz/Keywords/kriticka-teorie/

#kulturnimarxismus#neomarxismus#novalevice#levicovyliberalismus#gender#LGBT#multikulturalismus#migrace
#migracnikrize#klimatickyalarmismus#socialismus#eu#pirati

The Frankurt School

„For neo-Marxists, there is nothing higher than the destruction of a family, which they despise as a dictatorship and incubator of sexism and social injustice. The Frankfurt School developed the ideology of cultural Marxism, which aims to crush all sources of cohesion in Western society: religion, family, nation, race and culture. The basic postulate held by the Frankfurt School is based on the premise that positive attitudes of Europeans towards their own church, family, community, nation and race mean a negative attitude towards people of other religions, societies, nations and races. If, in this ideological construction, we place members of other races and cultures instead of Europeans, then, of course, this premise does not apply.“ Ing. Pavel Fendek, author of the books „Twilight of European Civilization“ and „Europe in the deadly grip of multiculturalism and Islam“

#frankfurtschool #neomarxism #culturalmarxism #marxism #socialism #communism #criticalracetheory #left #newleft #politicalcorrectness #cancelculture #socialjustice #identitypolitics #woke #wokeness

Pravidelné příspěvky na téma novodové totality – neomarxismu:

https://www.facebook.com/Neomarxismus-101761605394131
https://www.instagram.com/kulturni_marxismus/
https://twitter.com/Neomarxismu

Frankfurtská škola – kulturní marxismus, neomarxismus